ویکتور امیل فرانکل روانپزشک، روانشناس و بنیان‌گذار لوگوتراپی یا معنا درمانی است او زندگی پر فراز و نشیبی داشته است و به دلیل یهودی بودن در اردوگاه آشویتس زندانی می‌شود اما در نهایت جان سالم به در می‌برد