ژنوفوبیا یا زن هراسی یکی از انواع فوبیا است که در آن فرد از زنان و دختران به طور غیر منطقی و بیمارگونه می‌ترسد و تمایل ندارد با آن‌ها روبرو شود