اختلال شخصیت نمایشی یا هیستریونیک یکی ز اختلالات شخصیت در کلاستر B است که در آن فرد تلاش می‌کند به طور غیر معمول و با رفتارهای عجیب در کانون توجه دیگران باشد