اینترنت شبکه‌ای جهانی و تشکیل شده از میلیون‌ها کامپیوتر است که امکان انتقال داده در سطح جهانی در کوتاه‌ترین زمان را فراهم می‌کند