جوکر شخصیت شرور فیلم‌های تلویزیونی و کتاب‌های کمیک است که زندگی سخت و سرشار از رنجی را تجربه کرده است و در پایان تبدیل به انسانی با اختلال ضد اجتماعی می‌شود