مدیتیشن یا مراقبه فنونی شرقی با قدمت چند هزار سال است که با هدف ایجاد آرامش در ذهن و جسم مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از مدیتیشن برای کاهش اثرات اختلالات روانی نیز تأیید شده است