کمال گرایی یکی از ویژگی‌های شخصیت است که ما بر اساس آن انتظار داریم عملکردمان در زمینه‌های گوناگون بدون عیب و نقص و بهتر از دیگران باشد. این حالت ممکن است باعث بروز اختلال شخصیت وسواسی اجباری در فرد شود.