استرس پس از سانجه (PTSD) یکی از زیرمجموعه‌های اختلالات استرس و مرتبط با تروماست. این اختلال در کودکان و بزرگسالان بروز پیدا می‌کند و نیاز به روان‌درمانی و دارو درمانی دارد