پوست بخشی از دستگاه پوششی سطح بدن انسان است که از چند لایه مختلف تشکیل شده است. احساس لامسه نیز از طریق تماس پوستی درک و پردازش می‌شود.