آرشیوپوست

سایکودرماتولوژی یا روانپزشکی پوست و مو
همگانی

سایکودرماتولوژی یا روانپزشکی پوست و مو چیست؟

سایکودرماتولوژی یا روانپزشکی پوست چیست؟ هنگامی که دچار بیماری پوست و مو می‌شویم پیش پزشک متخصص پوست و مو می‌رویم. اما برخی از بیماری‌های پوست و مو زمینه‌های روان‌شناختی دارند....