ناهشیار یا ناخودآگاه بخشی از ذهن انسان است که دربرگیرندهٔ امیال، افکار، خواسته‌ها، ناکامی‌ها، ترس‌ها و دیگر موارد منفی است که از دسترس ما خارج شده است اما روی زندگی ما اثر می‌گذارد