سازمان بهداشت جهانی یا دبلیو اچ او (WHO) یکی از سازمان‌های زیرمجموعهٔ سازمان ملل است که در زمینهٔ بهداشت و سلامت در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کند