گروه آقای روان‌شناس با هدف جلب رضایت کاربران و مشتریان اقدام عودت و بازگشت وجه پرداخت شده طبق قوانین زیر می‌نماید:

  • بازگشت وجه با کسر کارمزد پرداخت انجام می‌شود.
  • جهت عودت باید شماره کارت و شماره حساب یکسان با نامی که پرداخت صورت گرفته است ارائه نمایید.
  • بازگشت وجه تا ۷۲ ساعت پس از درخواست عودت انجام می‌شود.
  • در صورتی که فایل دیجیتالی (پکیج، کتاب، فایل صوتی و …) خریداری کرده‌اید امکان عودت وجه وجود ندارد.
  • در صورتی که درخواست مشاوره داشته‌اید و جلسه برگزار شده است امکان عودت وجه وجود ندارد.
  • در صورتی که پس از پرداخت هزینه مشاوره از برگزاری جلسه منصرف شوید تا ۴۸ ساعت پیش از جلسه امکان عودت کامل وجه وجود دارد و پس از آن ۳۰ ٪ کسر می‌شود.