ریچارد اتکینسون روان‌شناس،پژوهشگر، استاد دانشگاه استنفورد و رییس دانشگاه کالیفرنیای آمریکاست از مهم‌ترین کتاب‌های وی می‌توان از زمینهٔ روانشناسی اتکینسون و هیلگارد یاد کرد