آرشیودلبستگی

اختلال دلبستگی واکنشی یا Reactive Attachment Disorder
اختلال استرساختلالات روان‌شناختیروان‌شناسی کودک

اختلال دلبستگی واکنشی

اختلال دلبستگی واکنشی، اختلال روانی کودکان است که نه تنها از نظر روانی بلکه از نظر جسمانی هم روی کودک تاثیرات بدی بر جای می‌گذارد. کودک به طور طبیعی و...