آلبرت بندورا روانشناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه استنفورد بود. او یکی از برجسته‌ترین روان‌شناسان معاصر به شمار می‌رفت. وی را چهارمین روان‌شناس برجستهٔ قرن بیستم پس از اسکینر، پیاژه و زیگموند فروید می‌دانند