مغز انسان، اصلی‌ترین عضو دستگاه عصبی در انسان است. این عضو به عنوان حساس‌ترین و پیچیده‌ترین بخش بدن شناخته می‌شود و وظیفهٔ آن کنترل فرآیندهای جسمانی است