سلبریتی یا فرد مشهور به افرادی گفته می‌شود که در زمینه‌ای سرشناس و شناخته شده هستند. هنرمندان، دانشمندان، چهره‌های سیاسی و … نمونه‌هایی از سلبریتی‌ها در زمینه‌های گوناگون هستند.