سیتالوپرام یکی از داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین (SSRI) است. این داروی پرکاربرد با نام تجاری سلکسا (Clexa) و سیپرامیل (Cipramil) هم شناخته می‌شود.