روانشناسی رنگ به معنی اثرات روانی رنگ روی انسان است. پژوهش‌ها نشان داده است که هر رنگ از نظر روان‌شناختی تأثیر خاص و متفاوتی روی انسان دارد. از روان‌شناسی رنگ در لباس، اتاق، محل کار و … می‌توان استفاده کرد