آرشیوهمایندی

همایندی یا Comorbidity هنگامی پدید می‌آید که یک یا چند اختلال روانی یا بیماری در کنار اختلال اولیه حضور داشته باشند. این اختلال‌ها بر شدت اختلالی که فرد نخست به آن دچار شده می‌افزاید. در چنین شرایطی اگر اختلال اولیه درمان شود اختلال‌هایی که پس از آن پدید آمده‌اند هم بهبود می‌یابند و درمان می‌شوند.

همایندی اختلال، همبودی یا همپوشانی اختلال یا Comorbidity
اختلالات روان‌شناختی

همایندی اختلالات روانی یا Comorbidity

هم‌آیندی اختلال، همبودی اختلال، همپوشانی اختلال یا Comorbidity یکی از واژه‌هایی است که در روان‌شناسی و روان‌پزشکی و پزشکی با آن سر و کار دارند. شاید شنیده باشید که کسی...