آرشیودارن هاردی

کتاب اثر مرکب دارن هاردی
کتاب و مجله

کتاب اثر مرکب دارن هاردی، بهترین راهکار موفقیت

کتاب اثر مرکب یکی از بهترین کتاب‌های موفقیت است که دارن هاردی مدیر نشریهٔ موفقیت آن را نگاشته است. این کتاب به کسانی که دنبال تحول و دگرگونی شگفت‌انگیز در...