دارن هاردی نویسنده، سخنران، و مدیر مجله موفقیت است. دارن هاردی کتاب‌های ارزشمندی در زمینهٔ رشد و توسعه فردی به چاپ رسانده است. کتاب اثر مرکب یکی از کتاب‌های ارزشمند دارن هاردی است