فلوکستین یکی از داروهای بازدارنده بازجذب سروتونین (SSRI)  است که با نام تجاری پروزاک (Prozac) و سارافم (Sarafem) هم شناخته می‌شود.