زیگموند فروید عصب‌شناس، دانشمند، روانکاو و نویسندهٔ برجستهٔ اتریشی است که شاخهٔ روانکاوی را بنیان نهاد. از مهم‌ترین نظریه‌های وی می‌توان به ساختار ذهن (هشیار، ناهشیار) و ساختار شخصیت (نهاد، خود و فراخود) اشاره کرد