آرشیوتوهم

توهم یا هالوسینیشن Hallucination
اختلالات روان‌شناختیطیف اسکیزوفرنی و اختلالات سایکوتیک

توهم یا هالوسینیشن چیست؟

توهم یا هالوسینیشن تجربه‌های ادراکی و حسی کاذبی است که ممکن است یک فرد در حواس پنج‌گانه به آن دچار شود. کسانی که دچار توهم هستند چیزهایی را می‌بینند یا...