اختلال احتکار یکی از اختلالات وسواسی اجباری است که در آن فرد به طور بیمارگونه از دور ریختن اشیای بی‌ارزش خودداری می‌کند به گونه‌ای که فضای خانه یا محل کارش را به طور کامل اشغال می‌نماید