خانه نخستین پناهگاه و اصلی‌ترین محل زندگی یک انسان است محیط خانه باید امن و سرشار از آرامش باشد و اعضای خانه تعاملی سازنده با هم داشته باشند