هیپنودرماتولوژی (Heypnodermatoloy) یا هیپنوتیزم درمانی پوست یکی از روش‌های درمانی روان‌شناسی برای مشکلات پوستی است که ریشه در مشکلات جسمانی ندارد بلکه زمینه‌های ذهنی و روان‌شناختی باعث آن شده است