اختلالات کنترل تکانه مجموعه اختلالاتی هستند که در آن فرد نمی‌تواند در برابر یک موضوع مقاومت یا کنترل از خود نشان دهد و رفتارهایی از او سر می‌زند که برای خودش یا دیگران زیان‌بار و آسیب‌زاست.

اختلالات کنترل تکانه یا اختلالات اخلال‌گرانه، کنترل تکانه و سلوک چیست؟

اختلالات کنترل تکانه یا اختلالات اخلال‌گرانه، کنترل تکانه و سلوک چیست؟

اختلالات کنترل تکانه (Impulse Control Disorder) یا اختلالات تکانه‌ای دسته‌ای از اختلالات روانی هستند که شامل رفتا...

ادامه مطلب