آرشیوتنبلی

آقای روان‌شناس - Mr Psychologist
کتاب و مجله

کتاب روان‌شناسی اهمال‌کاری، غلبه بر تعلل ورزیدن

تنبلی واژه‌ای است که برای همگان آشناست. از دیدگاه روان‌شناختی تنبلی رفتاری فراگیر است که هر کسی می‌تواند به آن دچار باشد. شاید برایتان پیش آمده باشد که کارهای فراوانی...