کارل گوستاو یونگ روانشناس، دانشمند و بنیان‌گذار مکتب روان‌شناسی تحلیلی است