آرشیومهد کودک

مهد کودک خوب است یا بد؟ چرا باید کودکان را به مهد کودک بفرستیم؟
روان‌شناسی کودک

مهد کودک خوب است یا بد؟ چرا باید کودکان را به مهد کودک بفرستیم؟

مهد کودک یا کودکستان آموزشگاهی است که در آن به نگه‌داری و پرورش کودکان خردسال، پیش از سن مدرسه می‌پردازند. این رویکرد آموزشی که با نام پیش‌دبستانی هم شناخته می‌شود؛...