لارنس کلبرگ روان‌شناسی آمریکایی بود که به عنوان استاد دانشگاه شیکاگو و هاروارد به تدریس می‌پرداخت وی بیش‌تر به خاطر نظریه مراحل رشد اخلاقی شهرت دارد.