دروغ بیانی نادرست است که به جای بیان حقیقت مطرح می‌شود تا از آشکار شدن حقیقت یک موضوع جلوگیری شود. دروغ ممکن است به دلایل گوناگون بیان شود

چرا کودکان دروغ می‌گویند و با کودک دروغگو چه کار کنیم؟

چرا کودکان دروغ می‌گویند و با کودک دروغگو چه کار کنیم؟

چرا کودکان دروغ می‌گویند؟ با کودک دروغگو چه کار کنیم؟ یکی از چالش‌هایی که پدر و مادران با آن روبه‌رو هستند دروغ گفتن کودکان است. آن‌ها ...

ادامه مطلب