دریاسالار مک ریون (ژنرال مک ریون) یکی از فرماندهان بازنشسته نیروی دریای آمریکاست که کتابی انگیزشی به نام تختخوابت را مرتب کن را به چاپ رساند. این کتاب راهنمایی خوب برای هر کسی است که بخواهد نظم و موفقیت را در زندگی خود تجربه کند