اختلال چندشخصیتی، اختلال هویت گسسته (Dissociative Identity Disorder) یا اختلال هویت تجزیه‌ای، یکی از اختلالات روان‌شناختی است که در آن دو یا چند هویت (شخصیت) مجزا رفتار و افکار فرد را کنترل می‌کنند

اختلال هویت گسسته، اختلال هویت تجزیه‌ای یا اختلال چندشخصیتی

اختلال هویت گسسته، اختلال هویت تجزیه‌ای یا اختلال چندشخصیتی

چندشخصیتی نام اختلال روانی است که مردم نام آن را شنیده‌اند اما آگاهی درستی دربارهٔ آن ندارند. آگاهی بخشی از جامعه نسبت به این اختلال رو...

ادامه مطلب