اختلالات عصبی رشدی اختلالاتی هستند که با مشکلات جدی در سیستم عصبی و مغز انسان مشخص می‌شوند