نوروتراپی به روش‌هایی مانند نوروفیدبک و بیوفیدبک گفته می‌شود که با هدف اصلاح عملکرد مغز و درمان اختلالات به کار گرفته می‌شود.