اختلال نافرمانی یکی از اختلالات مربوط به کودکان است این اختلال را نباید با سلوک اشتباه گرفت. اختلال نافرمانی (ODD) بیش‌تر در کودکان پیش‌دبستانی دیده می‌شود.