دارو درمانی به معنی مداخلات پزشکی و تجویز دارو برای اختلالات روانی است. دارو درمانی توسط روانپزشک و روان‌درمانی توسط روان‌شناس انجام می‌شود