روان‌شناسی مثبت‌نگر یا Positive Psychology رویکرد و مکتبی در روانشناسی است که مارتین سلیگمن آن را بنیان نهاد. این شاخه بر خلاف رویکردهای کلاسیک روان‌شناسی روی توانمندی‌ها و ویژگی‌های مثبت تمرکز دارد