روانپزشک پزشکی است که در زمینهٔ درمان اختلالات روانی از جنبهٔ پزشکی تخصص دارد. روانپزشکان وظیفه دارو درمانی را برای اختلالات روانی ایفا می‌کنند و روان‌شناسان روان‌درمانی را بر عهده می‌گیرند