روانپزشکی شاخه‌ای از پزشکی است که به مطالعه، بررسی و درمان اختلالات روانی از جنبهٔ پزشکی و دارویی می‌پردازد. به فردی که در این زمینه تخصص دارد روانپزشک گفته می‌شود.