هرمان رورشاخ دانشمندی سوییسی بود که در زمینهٔ روانپزشکی، روانکاوی و روان‌سنجی اهل سوئیس بود. فعالیت‌های ارزشمندی به انجام رساند وی در سال ۱۹۲۱ میلادی کتابی به نام تشخیص روانی را به چاپ رساند که در آن تست رورشاخ یا همان آزمون لکه‌‌های جوهر را معرفی کرد