سرترالین یکی از داروهای بازدارنده بازجذب سروتونین (Selective serotonin reuptake inhibitors) یا همان SSRI است که با نام تجاری زلفت (Zoloft) و لوسترال (Lustral) در داروخانه‌ها یافت می‌شود.