مسائل و مشکلات جنسی در زنان و مردان که به عنوان اختلالات جنسی و انحرافات جنسی شناخته می‌شوند و دیگر مواردی که به مسائل روابط زناشویی مرتبط هستند