روز جهانی: روز روانشناس، روز جهانی سلامت روان و دیگر روزهای جهانی که با روان‌شناسی و سلامت روان مرتبط است و گرامی داشته می‌شود.