روانکاوی یکی از شاخه‌های روان‌شناسی است که زیگموند فروید آن را بینیان نهاد. در این بخش می‌توانید نوشته‌های گوناگون دربارهٔ اصول روانکاوی و درمان بر پایهٔ این رویکرد را بخوانید

فایل صوتی مصاحبه‌ی بی بی سی با زیگموند فروید، پدر روانکاوی در ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹

فایل صوتی مصاحبه‌ی بی بی سی با زیگموند فروید، پدر روانکاوی در ۱۹۳۹

زیگموند فروید روان‌شناس و روانکاو برجسته‌ای است که نامش برای هر کسی آشناست. زیگموند فروید پدر روانکاوی است. با این که برخی از دیدگاه‌ها...

ادامه مطلب