آرشیوADHD

تفاوت خودشیفتگی و ADHD چیست؟
اختلالات روان‌شناختی

تفاوت خودشیفتگی و ADHD چیست؟

برای بیش‌تر افراد عجیب است اگر بشنوند که برخی از اختلالات روانی نشانه‌های یکسان یا نزدیک به هم دارند. این نشانه‌ها ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. برای همین...