CBT یا درمان شناختی رفتاری یکی از روش‌های روان‌درمانی است که به عنوان درمان کوتاه مدت برای برخی از اختلالات روان‌شناختی به کار گرفته می‌شود