آرشیوموبایل

آیا چک کردن موبایل همسر کار درستی است؟
همگانی

آیا چک کردن موبایل همسر کار درستی است؟

یکی از پرسش‌هایی که همیشه از من پرسیده می‌شود این است که آیا چک کردن موبایل همسر اشتباه است؟ آیا اجازه دارم موبایل همسرم را چک کنم؟ معمولاً افراد به...
Should children have cell phones?
روان‌شناسی کودکشیوه‌ی زندگی

آیا کودکان می‌توانند موبایل داشته باشند؟

آیا کودکان می‌توانند موبایل داشته باشند؟ آیا داشتن موبایل برای کودکان زیان‌آور نیست؟ کودکان از چه سنی می‌توانند موبایل داشته باشند؟ این‌ها ‌پرسش‌هایی است که بسیاری از پدران و مادران...